Razvojnemu centru Novo mesto zlato priznanje za LABTOP

Na Razvojnem centru Novo mesto smo dobili zlato priznanje za inovacije, in sicer za postavitev LABTOP-a, s katerim smo razvili nov koncept družbenega sodelovanja. »LABTOP je visoko tehnološka mini tovarna, v kateri se učijo dijaki, študenti ter mlada in že uveljavljena podjetja. Gre za stalno postavitev, v kateri je integrirana večina ključnih tehnologij, ki sodijo na področje industrije 4.0. Prostor je v souporabi z lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, ki v laboratoriju izvajajo redni izobraževalni program, na voljo pa je tudi podjetjem in posameznikom,« je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade, ki jo je v imenu avtorjev (dr. Katerina Božič, Franci Bratkovič, dr. Krištof Debeljak, dr. Andrej Dobrovoljc, Anja Jakše, mag. Tatjana Koleša, Marko Kuzmanović, Vinko Longar, Jožica Piškur, dr. Janez Povh, Janez Primc in Marko Rudolf) iz rok predsednika zbornice Marka Gorjupa prevzel Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto. »Da je Laboratorij za tovarne prihodnosti LABTOP odličen projekt smo se zavedali že ob njegovem snovanju. V ta projekt smo verjeli od vsega začetka, na njem zavzeto delali, se povezovali z različnimi strokovnjaki in dobavitelji. Zlato priznanje za inovacijo GZDBK je potrditev, da je projekt prepoznan in cenjen tudi v domačem okolju, česar smo še dodatno veseli. Nagrado razumemo kot potrditev pravilnosti smeri, v kateri delamo in kot vzpodbudo za nadaljnje ambiciozne korake,« je povedal. 

Na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK za leto 2022 je sicer prispelo 26 inovacijskih predlogov, ki jih je pripravilo 192 inovatorjev iz 13 podjetij, 2 fakultet in javnega zavoda. Predloge je ocenila šestčlanska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d. o. o. (predsednik komisije), Mitja Pelko, Krka, d. d., Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., magMitja Košak, Solos, d. o. o., drAndrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o., in Marjan Hosta, Iskra PIO, d. o. o. Podeljenih je bilo 11 zlatih, 13 srebrnih in eno bronasto priznanje ter eno priznanje za prispevek na področju inovativnosti.»Letos prijavljene inovacije so nakazale pozitiven trend na področjih makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje ter tehnološkega napredka, ki smo mu bili priča v minulem letu,« so ob podelitvi zapisali v regijski zbornici, na kateri z veseljem ugotavljajo, da smo po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Po uspešni lanski predstavitvi inovacij javnosti bodo inovacije, inovatorke in inovatorje tudi letos širši javnosti predstavili na razstavi na Glavnem trgu v Novem mestu.