SRC-EDIH na srečanju EIT skupnosti znanja in inovacij ter strateških razvojno-
inovacijskih partnerstev (SRIP)

Razvojni center Novo mesto, koordinator projekta SRC-EDIH (Smart, Resilient and Sustainable
Communities – European Digital Innovation Hub ) se je na povabilo SPIRIT Slovenija v februarju
udeležili srečanja med predstavniki EIT skupnosti znanja in inovacij (EIT RIS HUB) in strateških
razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).
Gre za delovno srečanje predstavnikov obeh inovacijskih mrež, na katerega so bili vabljeni
tudi
nekateri predstavniki odločevalcev in ostali deležniki, ki vsak na svojem področju pokrivajo
vsebine, pomembne za delovanje in krepitev raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.
Na srečanju sta bili predstavljeni obe inovacijski mreži in dobre prakse in izzivi, s katerimi se
soočata, z namenom povečanja razumevanja njihovega delovanja, povezovanja in iskanja
potencialnih sinergij.
K ciljem srečanja je prispeval tudi SRC-EDIH, kot eno od Evropskih digitalnih inovacijskih
stičišč s podporo Evropske Komisije, ki predstavlja novo obliko inovativnih in podpornih
okolij na področju digitalizacije. Rezultat srečanja je konkreten nabor idej za okrepitev
(so)delovanja inovacijskih mrež v prihodnje.