Srečanje konzorcija in odbora SRC-EDIH

Na Razvojnem centru Novo mesto smo 29. 6. 2023 gostil srečanje partnerjev konzorcija projekta SRC – EDIH. Po začetnem pregledu sklepov zapisnika sestanka prejšnjega srečanja je sledilo vsebinsko poročanje vodij delovnih paketov (WP1-WP7) V nadaljevanju smo kot koordinatorji projekta predstavil finančno stanje, novosti na projektu, poročali smo o stanju nacionalnega financiranja, predstavili ključne poudarke iz letne EDIH Network Summit 2023 in predstavili proces vodenja strank ter uvedbo CRM sistema. Sledil je še pregled aktivnosti do zaključka leta in druženje ob pogostitvi.

V drugem delu srečanja se je sestala ožja delovna skupina konzorcija projekta, ki je poimenovana Odbor za spremljanje projekta SRC-EDIH. Odbor je izvedel svoj prvi delavni sestanek.