ABC digitalizacija in industrija 4.0

Odgovorili bomo na dileme in vprašanja, s katerimi se soočajo podjetja v procesu digitalne transformacije, kako celovito zastaviti proces digitalne preobrazbe, nanj ustrezno pripraviti kadre in zagotoviti ustrezen nabor novih (digitalnih) znanj, veščin in kompetenc. Predvsem pa, kako izbrati in začeti z uvajanjem rešitev Industrije 4.0 za dvig produktivnosti, fleksibilnosti in stroškovne učinkovitosti, ki so investicijsko optimizirane in usklajene z dejansko stopnjo digitalne zrelosti podjetja.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek