Napredno krožno gospodarstvo, javna naročila

Opis:

  • pridobiti znanje o ključnih konceptih in načelih krožnega gospodarstva, vključno s pomenom učinkovite rabe virov, zmanjševanja odpadkov in sistemov zaprtega kroga;
  • spoznati zakonske in regulativne zahteve v zvezi s krožnim gospodarstvom in trajnostnim naročanjem, vključno s politikami, direktivami in standardi, ki urejajo trajnostno naročanje v javnem sektorju;
  • pridobiti razumevanje poslovnih modelov krožnega gospodarstva, kot so produkt kot storitev, souporaba in sistemi zaprtega kroga, ter kako te modele uporabiti pri javnem naročanju;

Pridobljene kompetence:

  • razumevanje konceptov krožnega gospodarstva;
  • pravne in regulativne zahteve;
  • poslovni modeli krožnega gospodarstva;
  • trajnostna nabava;
  • ocena življenjskega cikla;

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek