Numerične simulacije sklopljenih problemov interakcije fluid-struktura (FSI) (Numerical simulations of fluid-structure interaction (FSI) problems)

Inženirske simulacije omogočajo razvoj izdelkov z dodano vrednostjo in postajajo nepogrešljiv del razvoja izdelkov. Relativno dolg čas implementacije je navadno posledica nezaupanja v moderna orodja in nepoznavanja procesov simulacij. Workshop bo udeležencem omogočil seznanitev s tipičnimi fazami sklopljene analize interakcije fluid-trdnina. Poudarek bo na razumevanju osnov numeričnih simulacij sklopljenih sistemov: teoretične osnove, priprava modela, priprava numerične mreže za CFD analizo, analiza rezultatov CFD simulacij, prenos rezulatov CFD simulacij (obremenitev) na strukturo, strukturna analiza, analiza rezultatov.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek