Osnove analize podatkov

Razumevanje ključnih konceptov analize podatkov, kot so zbiranje podatkov, predobdelava, raziskovanje in tolmačenje;

Poznavanje razlike med kvantitativnimi in kvalitativnimi podatki ter med strukturiranimi in nestrukturiranimi viri podatkov;Uporaba tehnik za delo z manjkajočimi, podvojenimi in napačnimi podatki;
Razumevanje pomena kakovosti podatkov in vpliva predobdelave podatkov na nadaljnje analize;
Snovanje smiselnih vizualnih predstavitev podatkov z namenom detekcije vzorcev, trendov in izjem ter uporaba ustreznih orodij za vizualizacijo;
Zmožnost interpretacije vizualizacij podatkov z namenom sklepanja, podajanja zaključkov in sprejemanja informiranih odločitev;
Uporaba osnovnih statističnih metod za analizo podatkov in prepoznavanje pomembnosti in omejitev rezultatov statističnih analiz;
Uporaba osnovnih in naprednejših algoritmov strojnega učenja na podatkih ter razumevanje in evalvacija naučenih modelov;
Razumevanje procesnih modelov rudarjenja podatkov in cevovodov;

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:
Cena Javne organzacije

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov