Razvoj strategije digitalne transformacije

Opis:

  • razumeti koncept digitalne transformacije in vpliva, ki ga lahko ima na podjetja in organizacije;
  • analizirati in oceniti trenutno stanje digitalne pripravljenosti vaše organizacije ter identificirati področja za izboljšave;
  • razviti sposobnost strateškega razmišljanja o tem, kako izkoristiti digitalne tehnologije za doseganje ciljev in ciljev vaše organizacije;
  • načrtovati in izvajati strategijo digitalne transformacije, vključno z implementacijo digitalnih tehnologij in potrebnimi organizacijskimi spremembami;

Pridobljene kompetence:

  • razumevanje digitalne transformacije;
  • analitične sposobnosti;
  • strateško razmišljanje;
  • načrtovanje in izvedba;

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek