Simulacije in modeliranje 1. del

Opis izobraževanja:

Cilj delavnice bo uporaba metode večkriterijske analize DEXi za opredelitev prioritet ključnih področij v lokalnih skupnostih s poudarkom na podnebnih spremembah, energetski učinkovitosti in načrtovanju virov. Večkriterijska analiza odločanja bo uporabljena za analize različnih vrst problemov ravnanja z odpadki, ki jih povzroča več ciljev, ki jih je treba doseči. Vključeval bo različne in številne kriterije (ekonomske, socialne in okoljske) ter različne ukrepe (kvantitativne in kvalitativne) za izpolnjevanje ocen, pri čemer bo sodelovalo več deležnikov..

Pridobljene kompetence:

  • Razumevanje koncepta večkriterijske analize in njeno vlogo pri odločanju.
  • Razumevanje načel, ki stojijo za analizo večkriterijske odločitve, in njeno pomembnost za kompleksne probleme odločanja.
  • Razumevanje pomena upoštevanja ekonomskih, socialnih in okoljskih kriterijev pri odločanju o ravnanju z odpadki.
  • Razumevanje stopnje vključenosti deležnikov in vključenosti v proces odločanja

Izobraževanje bo potekalo: pomlad 2024.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:
Cena Javne organzacije

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov