Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za krožno proizvodnjo na praktičnem primeru

Krožna proizvodnja oz. ekonomija je regenerativni sistem, v katerem si prizadevamo vire čim bolje izrabiti, zmanjšati količino odpadkov in onesnaževanje ter maksimirati gospodarske in družbene koristi. Pri vzpostavljanju takšnega sistema so nam v pomoč načela vitke proizvodnje (angl. Lean production). Slednji med drugim izpostavljajo popolnost v smislu, da je treba proizvajati natančno tisto, kar res želimo, v količini, ki jo želimo, in takrat, ko jo želimo. Pri tem si moramo kar v največji možni meri pomagati z razpoložljivimi digitalnimi tehnologijami.

Pogledali si bomo praktični primer, kjer je to še posebej pomembno, in sicer pri načrtovanju proizvodnje električne energije.

Vsebina izobraževanja:

  • opredelitev potreb pri vzpostavljanju krožne proizvodnje
  • prepoznava podatkovnih virov
  • modeliranje sistema
  • opredeljevanje ključnih programskih modulov
  • izbiranje digitalnih tehnologij
  • Uporaba analitskih metod (napovedna analitika)
  • implementacija sistema z uporabo digitalnih tehnologij

Izobraževanje bo potekalo: februar in september 2024, ter maj 2025.

Cena velja za enega udeleženca na organizacijo.

Tel. info: 040 664 773

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek