Napredna analitika: Povezovanje, pretvorba in analiza podatkov

Uporaba procesnega rudarjenja v proizvodnji

Procesi v organizacijah so vedno bolj avtomatizirani. Veliko strojev je danes že digitaliziranih. Sodobne naprave, kot so roboti, senzorji, prijemala in podobno, pa so digitalizirane že v osnovi. Ob njihovem delovanju nastajajo velike količine podatkov (angl. Big data), ki jih lahko uporabimo za koristne namene. Ključni izziv je, kako vse te podatke zajeti, jih prečistiti, povezati in na koncu analizirati. Podatki nam lahko razkrijejo koristne informacije, če jih le znamo ustrezno obdelati. V ta namen potrebujemo ustrezna znanja za obdelavo, analizo in vizualizacijo podatkov. Udeleženci se na izobraževanju spoznajo s procesom obdelave in analize podatkov. Spoznali bodo več informacijskih tehnologij, ki omogočajo takšne obdelave ter svoje znanje preizkusili na praktičnih primerih. Delavnica je izrazito praktično naravnana.

Vsebina izobraževanja:

 • Zahtevnejše Excel funkcije
  • Funkcije za povezovanje tabel in klasificiranje podatkov (VLOOKUP, XLOOKUP)
  • Orodja za čiščenje in pretvorbo podatkov
 • Power Query
  • Uvoz podatkov iz različnih zunanjih virov z naprednimi poizvedbami
  • Razčlenjevanje, oblikovanje, razvrščanje in filtriranje podatkov
  • Povezovanje tabel in čiščenje podatkov
 • Power Pivot
  • Povezovanje podatkov iz različnih zunanjih virov
  • Oblikovanje podatkovnega modela (povezovanje tabel)
  • DAX formule
  • Priprava analiz z vrtilnimi tabelami nad podatkovnim modelom
  • Time Inteligence DAX funkcije
  • Podatkovno skladišče (OLAP)
  • Oblikovanje kazalnikov
  • Gradnja Dashboarda
 • Power BI
  • Uvoz podatkov iz različnih zunanjih virov
  • Gradnja interaktivnih vizualizacij
  • Oblikovanje podatkovnega modela (povezovanje tabel)

Ciljna skupina in pogoji vključitve

Primerno za uporabnike Excela, ki imajo nekaj izkušenj z uporabo funkcij in poznajo osnove vrtilnih tabel. Priporočamo vsem, ki želijo ustvarjati napredne analize, se pri svojem delu srečujejo z velikimi količinami podatkov ali se spopadajo z izzivi pri povezovanja podatkov iz različnih virov.

Predavatelj doc. dr. Andrej Dobrovoljc ima dolgoletne izkušnje z uvajanjem informacijskih tehnologij in digitalizacijo poslovnih procesov. Dejaven je v gospodarstvu in na akademskem področju in je prejemnik več nagrad GZDBK za inovacije.

Cena velja za enega udeleženca na organizacijo.

Za več informacij pokličite na 040 664 773.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek