Uporaba procesnega rudarjenja v proizvodnji

Proizvodni obrati so vedno bolj avtomatizirani. Veliko strojev je danes že digitaliziranih. Sodobne naprave, kot so roboti, senzorji, prijemala in podobno, pa so digitalizirane že v osnovi. Ob njihovem delovanju nastajajo velike količine podatkov (angl. Big data), ki jih lahko uporabimo za koristne namene. Ključni izziv je, kako vse te podatke zajeti, jih prečistiti, povezati in na koncu analizirati. Podatki nam lahko razkrijejo koristne informacije, če jih le znamo ustrezno obdelati. V ta namen potrebujemo ustrezna znanja za obdelavo, analizo in vizualizacijo podatkov. Udeleženci se na izobraževanju spoznajo s procesom obdelave in analize podatkov v proizvodnem okolju. Spoznali bodo več informacijskih tehnologij, ki omogočajo takšne obdelave ter svoje znanje preizkusili na praktičnih primerih. Delavnica je izrazito praktično naravnana.

Vsebina izobraževanja:

  • Zbiranje / zajemanje podatkov v proizvodnem procesu,
  • pretvorba podatkov v ustrezno obliko,
  • povezovanje iz različnih virov,
  • izdelava podatkovnega skladišča,
  • analiza podatkov (klasične analize, rudarjenje),
  • vizualizacija podatkov,
  • izdelava kazalnikov (dashboard)

Izobraževanje bo potekalo: februar in september 2024, ter maj 2025.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov