Upravljanje inovacij in tehnologij

Inovacijski management je proces upravljanja inovativnih idej, lahko ga opredelimo kot način razvijanja in izpopolnjevanja novih idej. Obstaja veliko razlogov za spodbujanje inovacij v poslovanju, vendar je ves ta potencial mogoče doseči le z učinkovitimi procesi upravljanja. Spoznali bomo pomen in večplastnost inovacij in upravljanje inovacij, sodobne pristope, modele in orodja za izboljševanje procesov inovacij ter rabo uveljavljenih metodoloških pristopov za upravljanje sodobnih in inovativnih poslovnih sistemov.

Vsebina:

  • Uvod: Analiza pomena inovacij v poslovanju z vključitvijo aktualnih študij primerov.
  • Metodologija ocene ustreznosti tehnologije.
  • Orodja za inovacije: Predstavitev popularnih orodij, kot so Miro ali MindMeister.
  • Metodologije: Pregled metodologij kot so Design Thinking in Lean Startup.
  • Primeri iz prakse: Panel diskusija z inovacijskimi vodji iz različnih industrij.
  • Inovacija poslovnih procesov s pomočjo AI – praktični primeri

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:
Cena Javne organzacije

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov