Digitalizacija, osredotočena na človeka

Viri financiranja, namenjeni upravljanju s človeškimi viri, usposabljanju kadrov ter omogočanju digitalnih rešitev za osebje in končne uporabnike.

JR | Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025

Namen razpisa Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja. Podporne storitve […]

Rok: 13/05/2024