Sodelovanje pri razvoju spletne aplikacije na področju obvladovanja dokumentov (PHP Full Stack, Java)