Javne organizacije

Razpisi za javne organizacije

Digitalizacija, osredotońćena na ńćlovekaOgled razpisov

Viri financiranja, namenjeni upravljanju s ńćloveŇ°kimi viri, usposabljanju kadrov ter omogońćanju digitalnih reŇ°itev za osebje in konńćne uporabnike.

Digitalna pripravljenostOgled razpisov

Viri financiranja, usmerjeni v infrastrukturo in orodja digitalne tehnologije v delovnih procesih organizacije.

Digitalna strategija in naloŇĺbeOgled razpisov

Viri financiranja, usmerjeni v digitalno strategijo ‚Äď nańćrtovanje digitalne preobrazbe organizacije, nańćrtovanje in oblikovanje povezanih naloŇĺb za digitalizacijo.

InteroperabilnostOgled razpisov

Viri financiranja z usmeritvijo v optimizacijo izmenjave, dostopnosti ter veńćuporabnosti podatkov.

Okolju prijazna digitalizacijaOgled razpisov

Viri financiranja, usmerjeni v izpolnjevanje okoljskih standardov in zagotavljanje okoljske trajnostnosti.

Upravljanje in varnost podatkovOgled razpisov

Viri financiranja, namenjeni posodabljanju sistemov upravljanja s podatki ter shem kibernetske varnosti.

Individualno svetovanjeKontaktirajte nas

Z individualnim svetovanjem usmerimo iskanje finanńćnih virov v naprednejŇ°a orodja ‚Äď prijave na EU projekte, vkljuńćevanje v konzorcije, povezovanje s kapitalskimi skladi, upravljanje z intelektualno lastnino in druge oblike svetovanja.