Podjetja

Razpisi za podjetja

Avtomatizacija in umetna inteligencaOgled razpisov

Viri financiranja z usmeritvijo v omogońćanje uporabe ali razvoja avtomatizacije in umetne inteligence v delovnih procesih podjetja.

Digitalizacija, osredotońćena na ńćlovekaOgled razpisov

Viri financiranja, namenjeni upravljanju s ńćloveŇ°kimi viri, usposabljanju kadrov ter omogońćanju digitalnih reŇ°itev za osebje in stranke.

Digitalna poslovna strategijaOgled razpisov

Viri financiranja, usmerjeni v poslovno digitalno strategijo ‚Äď nańćrtovanje digitalne preobrazbe podjetja, nańćrtovanje in oblikovanje povezanih naloŇĺb za digitalizacijo.

Digitalna pripravljenostOgled razpisov

Viri financiranja, usmerjeni v digitalno infrastrukturo, orodja, tehnologije in reŇ°itve v delovnih procesih podjetja.

Okolju prijazna digitalizacijaOgled razpisov

Viri financiranja, usmerjeni v izpolnjevanje okoljskih standardov in zagotavljanje okoljske trajnostnosti.

Upravljanje podatkov in povezanostOgled razpisov

Viri financiranja, namenjeni posodabljanju sistemov upravljanja s podatki ter shem kibernetske varnosti.

Individualno svetovanjeKontaktirajte nas

Z individualnim svetovanjem usmerimo iskanje finanńćnih virov v naprednejŇ°a orodja ‚Äď prijave na EU projekte, vkljuńćevanje v konzorcije, povezovanje s kapitalskimi skladi, upravljanje z intelektualno lastnino in druge oblike svetovanja.