Digitalni dvojčki (Digital twins)

Za razliko od digitalnega dvojčka, ki se osredotoča na en specifičen predmet, virtualni dvojčki omogočajo vizualizacijo, modeliranje in simulacijo celotnega okolja. Omogočajo trajnostne poslovne inovacije v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Izkušnja virtualnega dvojčka se začne z oblikovanjem 3D modela, ki predstavlja obliko, dimenzije in lastnosti fizičnega izdelka ali sistema. Na tem virtualnem modelu se izvajajo simulacije, da se razišče, kako se bo izdelek obnašal, ko bo sestavljen, uporabljan ali izpostavljen vrsti dogodkov. Število testov je omejeno le z domišljijo. Testiranje pomaga optimizirati in potrditi zasnovo, materiale in proizvodne procese – in ker se vse to izvaja virtualno, je celoten življenjski cikel bolj trajnosten. Ko fizični izdelek napreduje skozi svoj življenjski cikel, napreduje tudi virtualni dvojček. Dodani so novi viri podatkov, kot so operativni podatki iz senzorjev, meritve zmogljivosti in zapisi o vzdrževanju. V kombinaciji s prvotnimi zahtevami, oblikovalskimi odločitvami in rezultati simulacije ima navidezni dvojček svoj življenjski cikel: dvojček izdelka »kot je izdelan« in »kot je bil uporabljen«. Virtualni dvojček je digitalna replika samega izdelka ter njegove zgodovine in razvoja.

Poudarek izobraževanja je na razumevanju vizualizacije, modeliranja in simulacije celotnega procesa razvoja in izdelave produktov.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:
Cena Javne organzacije

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov