Digitalizacija kadrovskih procesov: kadrovska zakonodaja, dokumentacija, procesi in arhiviranje ter izzivi digitalizacije

Pogledali bomo kako zakonito vzpostaviti digitalni arhiv personalnih map s trajno veljavnostjo, katere so najpogostejše napake digitalne pretvorbe arhiva personalnih map, pod katerimi pogoji so dokumenti personalne mape v procesu digitalne transformacije enakovredni originalu in kateri so možni pristopi digitalnega podpisovanja. Pregledali bomo, kateri kadrovski dokumenti imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje, za katere potrebujemo privolitev sodelavca in spremembe na področju hrambe dokumentov po ZVOP-2.

Vsebina:

  • digitalne personalne mape; izpolnjevanje pogojev za pretvorbo/vzpostavitev digitalnih personalnih map, pogoste napake in tveganja pri pretvorbi,
  • zakonska izhodišča določanja rokov hrambe kadrovskih dokumentov,
  • kako presojamo roke hrambe dokumentov, upoštevanje zakonodaje varstva osebnih podatkov in GDPR uredbe pri hrambi dokumentov,
  • katere dokumente smo dolžni odstraniti iz personalnih map ter izpolnjevanje zakonskih pogojev pred začetkom uničenja dokumentov.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:
Cena Javne organzacije

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov