Digitalizacija kadrovskih procesov: kadrovska zakonodaja, dokumentacija, procesi in arhiviranje ter izzivi digitalizacije

Udeležencem bomo predstavili, kateri procesi na kadrovskem področju so danes običajno že digitalizirani ter kaj nam še prinaša prihodnost, kako zakonito vzpostaviti digitalni arhiv personalnih map s trajno veljavnostjo, katere so najpogostejše napake digitalne pretvorbe arhiva personalnih map, pod katerimi pogoji so dokumenti personalne mape v procesu digitalne transformacije enakovredni originalu in kateri so možni pristopi digitalnega podpisovanja. Predstavljeni bodo koraki do verodostojnega digitalnega arhiva – za delodajalce je ključno, da se lotijo digitalnega arhiviranja po v naprej zastavljenem scenariju.

Pogledali bomo, katere so obveznosti delodajalcev po delovnopravni zakonodaji v postopku zaposlitve, kako dokazati zakonitost izvedenih postopkov zaposlitve ter katere dokumente potrebujemo in shranimo za potrebe dokazovanja izvajanja delovnopravne zakonodaje. Pregledali bomo, kateri kadrovski dokumenti imajo zakonsko podlago za obdelavo in arhiviranje, za katere potrebujemo privolitev sodelavca in spremembe na področju hrambe dokumentov po ZVOP-2.

Vljudno vabljeni.

Vsebina:

  • digitalne personalne mape; izpolnjevanje pogojev za pretvorbo/vzpostavitev digitalnih personalnih map, pogoste napake in tveganja pri pretvorbi,
  • zakonska izhodišča določanja rokov hrambe kadrovskih dokumentov,
  • kako presojamo roke hrambe dokumentov, upoštevanje zakonodaje varstva osebnih podatkov in GDPR uredbe pri hrambi dokumentov,
  • katere dokumente smo dolžni odstraniti iz personalnih map ter izpolnjevanje zakonskih pogojev pred začetkom uničenja dokumentov.

Predavateljica Andreja Samec Koderman je mentorica, svetovalka ter strokovnjakinja za kadrovsko področje in menedžment. Svetuje na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (kadrovske evidence, personalne mape, delovni čas), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Delodajalcem pomaga vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. Je članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov. Sodeluje na mednarodnih predavanjih in je prejemnica priznanja s strani World HRD. Izvaja sistematizacije, plačne modele, sisteme nagrajevanj in napredovanj, kadrovske presoje ter vzpostavlja kadrovsko pravno varnost v podjetjih. 

Če vas zanima izvedba v kakšnem drugem terminu, nam to sporočite na urska.rataj@gzdbk.si.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Datum konca:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Oblika udeležbe:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek