Uporabniška izkušnja 1. del

Opis izobraževanja:

Udeleženci bodo spoznali proces oblikovanja uporabniško usmerjenega projekta. Za izbran družbeni problem po lastni izbiri, bodo spoznali metode in tehnike, ki so potrebne za izvedbo tovrstnega projekta od zasnove do izvedbe. V okviru metod in tehnik bodo spoznali tudi najosnovnejša programska orodja za oblikovanje spletnih rešitev.

Pridobljene kompetence:

  • razumevanje postopka ustvarjanja uporabniško usmerjenega projekta
  • uporaba naučene metode in tehnike za razvoj projekta, ki obravnava izbrani družbeni problem
  • uporaba osnovnih programskih orodij za oblikovanje spletnih rešitev, povezanih z izbranim družbenim problemom
  • primerjava različnih programskih orodja za ustvarjanje in oblikovanje spletnih rešitev ob upoštevanju njihovih prednosti in omejitev
  • priprava načrta za uporabniku usmerjen projekt, ki vključuje metode, tehnike in programska orodja

Predavateljica: dr. Urška Fric

Dr. Urška Fric je zaposlena kot docentka na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, kjer je nosilka predmeta Oblikovanje uporabniške izkušnje in vodja pisarne za prenos znanja in tehnologij. Kot mentorica zaključnih del na magistrski stopnji ima za seboj uspešne aplikativno usmerjene uporabniške projekte, ki so jih diplomanti po končanem študiju prenesli v svoja delovna okolja. Kot znanstvena sodelavka je zaposlena tudi na Rudolfovem – znanstvenem in tehnološkem središču Novo mesto.

Izobraževanje bo potekalo: 14. 5. 2024 in traja 4 šolske ure (9:00 – 13:00).

Potekalo bo v hibridni obliki preko Zoom in v predavalnici na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto.

Cena velja za enega udeleženca na organizacijo.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Oblika udeležbe:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek