Storitve podpore inovacijam za MSP

Svetovanje, pomoč in usposabljanje na področjih prenosa znanja, pridobivanja, varovanja in izkoriščanja neopredmetenih sredstev, uporabe standardov in predpisov, ki jih vključujejo.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Oblika udeležbe:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev