Vpliv sprememb informacijskih tehnologij na kulturo podjetja

Pri GZDBK deluje Sekcija za informatiko, ki vsako leto pripravi strokovno letno srečanje v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu. Tokrat je v sklopu projekta SRC-EDIH potekal že 14. posvet dolenjskih in belokranjskih informatikov z naslovom: Vpliv sprememb informacijskih tehnologij na kulturo podjetja.

Na posvetu so bile predstavljene priložnosti, ki jih predstavlja Evropsko digitalno inovacijsko stičišče iz Novega mesta, projekt SRC-EDIH.

Posvet je sicer naslavljal izzive s katerimi se podjetja srečujejo na področju digitalne preobrazbe, kadrovanja, poslovnih procesov in kulture podjetja. Predstavljeni so bili primeri projektnega vodenja sprememb informacijske tehnologije, predstavljena sta bila dva primera z vidika podjetij, in sicer uvedbe centralnega informacijskega sistema ter primere implementacije IKT sistemov oz. rešitev v številnih podjetjih.

Povzeto po: https://www.gzdbk.si/si/aktualno/novice/?id=6104&l=2023

Mag. Tatjana Koleša, koordinatorka projekta SRC-EDIH

Foto: GZDBK