Mestna občina Novo mesto med vodilnimi na področju digitalne preobrazbe lokalne skupnosti

Novo mesto, 3. avgust 2023 – Mestna občina Novo mesto je med 31. julijem in 2. avgustom 2023 v sodelovanju z Evropsko komisijo, ki je novomeško občino na evropski ravni prepoznala kot razvojno napredno okolje na področju digitalnega prehoda v lokalni skupnosti, na študijskem obisku gostila predstavnike črnogorskih občin Berane, Pljevlja, Danilovgrad, Cetinje in Zveze občin Črne gore. Gostje so se na tridnevnem obisku v Novem mestu seznanili z izzivi in izkušnjami digitalne preobrazbe lokalne skupnosti, razvoja tehnologij, pametnega mesta, e-uprave in e-storitev za občane.

Mestna občina Novo mesto je v minulih letih opravila že vrsto korakov na področju digitalizacije, ki se predvsem s trajnostnimi rešitvami in usmeritvami pametnega mesta odraža pri zagotavljanju energetske učinkovitosti, kakovostne pitne vode s sodobno IoT senzoriko in analitičnimi sistemi, spremljanju zasedenosti javnih parkirnih prostorov, merjenju kakovosti zraka s pomočjo okoljske senzorike ter razvoju pametne ulične razsvetljave. Uporaba interneta stvari omogoča povezovanje velikega števila naprav z vgrajenimi tipali, ki samostojno komunicirajo tako med seboj kot z različnimi aplikacijami. Črnogorskim občinskim predstavnikom so v Novem mestu poleg naštetih rešitev pametnega mesta svetovali tudi o učinkovitem upravljanju v lokalni skupnosti na več ravneh, vključno z e-upravo, e-storitvami na lokalni ravni, odprtimi podatki in transparentnostjo.

Srečanje je potekalo v okviru mehanizma TAIEX, ki ga Evropska komisija namenja tehnični  pomoči, izmenjavi informacij ter dobrih praks med javnimi upravami pri uporabi in uveljavljanju zakonodaje Evropske unije, pri čemer novomeška občina sodeluje z delitvijo  izkušenj in dobrih praks pri digitalnem prehodu lokalnih skupnosti Črne gore. Kot je poudaril vodja razvojno projektne pisarne na Mestni občini Novo mesto Peter Geršič, je novomeška občina na nacionalni in mednarodni ravni uveljavljena kot digitalno napredna občina, kar poleg sodelovanja v mehanizmu TAIEX dodatno potrjuje tudi s partnerstvom v evropskem projektu SRC-EDIH, evropskem digitalnem inovacijskem stičišču, v katerem razvijajo kompetence in izobraževanja za lokalne skupnosti prav na področju digitalizacije in upravljanja. Številne tovrstne aktivnosti izvajajo tudi v okviru projekta Varcities, ki je namenjen digitalnim rešitvam za spodbujanje gibanja in zdravega načina življenja občanov.