Ujemimo digitalno prihodnost s projektom SRC-EDIH

KOPER, 24. 1. 2024

V prostorih Pretorske palače v Kopru je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so govorniki predstavili storitve ter osebne izkušnje, ki jih za namene digitalizacije lastnega dela podjetjem in javnim zavodom nudi projekt Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH. Podjetja in javni zavodi, ki bodo vključeni v projekt, bodo pridobili ocene o njihovem obstoječem digitalnem razvoju ter znanja in storitve za uporabo digitalnih tehnologij, s katerimi bodo lahko izboljšali svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve v prihodnje. 

Danes je digitalna preobrazba nujen del uspešnega poslovanja in doseganja konkurenčnosti tako pri delu v gospodarstvu kot tudi javnega sektorja. Preobrazba poslovanja v digitalna okolja zahteva uvajanje novih tehnologij, spremembe v poslovnih procesih, pa tudi kulturi in načinu razmišljanja zaposlenih znotraj organizacij.

Evropska unija je v podporo podjetjem in javnemu sektorju pri uvajanju sprememb v smer digitalnega delovanja ustanovila mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (EDIH). Ta vključuje 151 stičišč v 31 državah Evropske unije in SRC-EDIH je eno od dveh v Sloveniji. Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem je s svojimi raziskovalci s Fakultete za management in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije eden od osrednjih projektnih partnerjev v Sloveniji. Koordinator SRC-EDIH projekta v Sloveniji je Razvojni center Novo mesto. 

V naslednjih dveh letih bo stičišče SRC-EDIH pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc v Sloveniji podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih. Vsem v projekt vključenim organizacijam in zavodom bo omogočen dostop do tehničnega in strokovnega znanja, preko 100 različnih izobraževanj in dostop do 11 testnih okolij, v katerih bo omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Vse storitve projekta so 80-100 % subvencionirane.

SRC-EDIH v Sloveniji sicer sestavlja konzorcij 16 partnerskih organizacij in njenih strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami na področju različnih digitalnih tehnologij v naslednjih letih spodbujali digitalno preobrazbo organizacij v Sloveniji. Konzorcij sestavljajo naslednje regionalne razvojne agencije, fakultete in univerze, občine, gospodarska zbornica in podjetja ter različna interesna združenja:

 • Razvojni center Novo mesto
 • Mestna občina Novo mesto
 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
 • Fakulteta za informacijske študije Novo mesto
 • Občina Ajdovščina
 • Univerza na Primorskem
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
 • Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
 • Razvojno informacijski center Bela krajina
 • Koofr, d.o.o.
 • CadCam Lab, d.o.o.
 • Univerza v Novi Gorici
 • Mikrografija, d.o.o.
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Združenje delodajalcev Slovenije
 • Združenje regionalnih razvojnih agencij GIZ

Delovanje stičišča podpirata tako Evropska komisija kot tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki projekt SRC-EDIH sofinancirata.

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen projekta SRC-EDIH za Univerzo na Primorskem in njegovo vpetost v širše družbeno okolje v občini, regiji in državi.

»SRC-EDIH projekt je za Univerzo na Primorskem eden izmed najbolj pomembnih strateških projektov trenutnega razvojnega obdobja. Republika Slovenija si je zastavila cilj uvrstitve med deset najuspešnejših držav EU, merjeno z evropskim inovacijskim indeksom. Kljub temu da je v zadnjih letih zaznati izboljšanje, se še vedno uvrščamo v skupino držav zmernih inovatork. Za uspešno realizacijo tega nacionalnega strateškega cilja, je pomembno izvajanje ukrepov za dvig vrednosti posameznih kazalnikov v evropskem inovacijskem indeksu. Med njimi številni naslavljajo digitalizacijo in uporabo informacijskih tehnologij v družbi. Prepričani smo, da bo Republika Slovenija tudi s pomočjo projekta SRC-EDIH bistveno izboljšala zgoraj omenjeni evropski inovacijski indeks Projekt SRC-EDIH tako za Univerzo na Primorskem predstavlja enega ključnih projektov, preko katerega univerza izvršuje svoje družbeno poslanstvo v lokalnem in širšem okolju,« je izpostavila rektorica Univerze na Primorskem.

»SRC-EDIH projekt je za Univerzo na Primorskem eden izmed najbolj pomembnih strateških projektov trenutnega razvojnega obdobja. Republika Slovenija si je zastavila cilj uvrstitve med deset najuspešnejših držav EU, merjeno z evropskim inovacijskim indeksom. Kljub temu da je v zadnjih letih zaznati izboljšanje, se še vedno uvrščamo v skupino držav zmernih inovatork. Za uspešno realizacijo tega nacionalnega strateškega cilja, je pomembno izvajanje ukrepov za dvig vrednosti posameznih kazalnikov v evropskem inovacijskem indeksu. Med njimi številni naslavljajo digitalizacijo in uporabo informacijskih tehnologij v družbi. Prepričani smo, da bo Republika Slovenija tudi s pomočjo projekta SRC-EDIH bistveno izboljšala zgoraj omenjeni evropski inovacijski indeks Projekt SRC-EDIH tako za Univerzo na Primorskem predstavlja enega ključnih projektov, preko katerega univerza izvršuje svoje družbeno poslanstvo v lokalnem in širšem okolju,« je izpostavila rektorica Univerze na Primorskem.

Andrej Erzetič, svetovalec župana za digitalni razvoj, Služba za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje na Mestni občini Koper je predstavil vizijo digitalnega razvoja Mestne občine Koper in izkušnje z uporabo orodja za ocenjevanje digitalne zrelosti projekta SRC-EDIH »Načeloma velja, da če ne veš kje si, potem ne veš, kam greš. Da želimo in moramo iti v smeri vedno večje digitalizacije je jasno. Da gre digitalna preobrazba v pravi smeri in na pravi način pa je dobrodošlo, tudi to, da se primerjamo z drugimi. Vse to so vodila Mestne občine Koper pri digitalni preobrazbi njenega delovanja,« je povedal Erzetič.

Marko Krnec, direktor podjetja K2PACK, ki že aktivno sodeluje v projektu SRC-EDIH je svoje izkušnje z dosedanjih sodelovanjem na projektu strnil v naslednji oceni»Za sodelovanje v projektu smo se odločili, ker smo ravno v letu 2023 dokončali prvo investicijo v digitalna orodja, ki je bila sofinancirana z razpisom P4D. Želeli smo videti na katerih področjih smo močni in na katerih moramo še delati. Prav tako smo želeli videti primerjavo naše digitalne zrelosti z ostalimi podjetji iz Slovenije in Evrope. Že dosedanje sodelovanje na projektu nam je pomembno pomagalo tudi pri naši spremembi notranje organizacije dela, ko smo digitalnemu razvoju dali še dodaten delovni zagon in zaposlili novo osebo za namene tega dela v podjetju,« je sodelovanje opisal direktor K2PACK.