Analiza omrežja

Opis izobraževanja:

Cilj delavnice je, da udeleženci spoznajo mere središčnosti v omrežjih, povezave v omrežjih, značilnosti velikih omrežij, metode teoretičnega računalništva in analize ter načrtovanja algoritmov za velika in mala omrežja. Seznanijo se z najaktualnejših programskih orodij za reševanje problemov iz analize omrežij (R, Sage, Pajek).

Pridobljene kompetence:

  • Poznavanje metod analize družbenih omrežij.
  • Poznavanje metod in algoritmov za analizo in modeliranje velikih družbenih in informacijskih omrežij, poznavanje uporabe tega v praksi.
  • Uporaba obstoječih orodij in programske opreme uporabiti za analizo družbenih omrežij.

Izobraževanje bo potekalo: pomlad 2024.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Cena mikro podjetje:
Cena MSP:
Cena Veliko podjetje:
Cena Javne organzacije

Prijava na dogodek

Hidden
Hidden
Email naslov za podatke o dogodku in račun.
Tip podjetja
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
V Razvojnem Centru Novo mesto spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na e-novice, skrbno varovali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Več o varstvi osebnih podatkov: Politika varstva osebnih podatkov