Računalniško podprt inženiring (Computer Aided Engineering)

Inženirske simulacije omogočajo razvoj izdelkov z dodano vrednostjo in postajajo nepogrešljiv del razvoja izdelkov. Relativno dolg čas implementacije simulacij v razvoj izdelka je navadno posledica nezaupanja v moderna orodja in nepoznavanja procesov simulacij. Workshop bo udeležencem omogočil seznanitev s tipičnimi fazami CAE analize, tako za strukturne, kakor tudi CFD simulacije.

Udeleženci bodo usvojili osnove računalniško podprtega inženiringa s pomočjo numeričnih simulacij. Obravnavane bodo osnove priprave ustreznega 3D modela za analizo, osnove priprave numerične mreže za strukturno in CFD analizo, osnove za izvedbo preproste strukturne in CFD simulacije ter osnove analize rezultatov strukturnih in CFD simulacij.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek