Virtualne skupnosti

Opis izobraževanja:

Delavnica seznanja s koncepti človeške interakcije in skupnosti v sociološkem smislu, tako da razlikuje med različnimi tipi skupnosti in njihovo evolucijo. Obravnava vprašanja, kot so identitete, identifikacije, odtujitev, racionalnost, pripadnost, vključenost in izključenost. Povezuje tehnološki razvoj s premiki v človeških skupnostih in lastnostmi slednjih, vključno z naraščajočo sposobnostjo ljudi, da si zamišljajo skupnosti in stopajo v interakcije onstran ozkih lokalnih in teritorialnih meja.

Pridobljene kompetence:

  • Zmožnost za prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti, ki se ponujajo v delovnem in družbenem okolju (ki se izkazujejo kot podjetniški duh in aktivno državljanstvo).
  • Poznavanje in razumevanje interakcij med informacijsko komunikacijsko tehnologijo in sodobno družbo.
  • Razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju družbenih ved in informatike s pomočjo reševanja teoretičnih ali empiričnih problemov.

Predavateljica: dr. Tea Golob

Dr. Tea Golob je izredna profesorica na področju sociologije. Je vodja Inštituta
za socialno morfogenezo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Je članica Slovenskega nacionalnega odbora MOST pri Unescu in sodeluje pri Študijski skupini za evropske ustavne procese. Bila je vodja raziskovalnega projekta ARIS Promoting social and environmental sustainability, modula Jean Monnet na temo odgovornem vedenju in aktivne participacije ter projekta Interreg Central Europe na temo socialnega podjetništva in WISE. Ima bogate izkušnje s kvalitativnimi in mešanimi metodami raziskovanja, sodelovala je pri razvoju merskega orodja za refleksivnost, ki je del njenih številnih empiričnih in teoretičnih raziskav, objavljenih v visoko rangiranih publikacije. Njeni raziskovalni interesi so vezani na skupnosti, digitalizacijo, transnacionalnost, identifikacije in trajnost.
Več na: ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4314-3231

 

Izobraževanje bo potekalo: 16. 1. 2025 in traja 4 šolske ure (9:00 – 13:00).

Potekalo bo v hibridni obliki preko Zoom in v predavalnici na Fakulteti za
informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto.

Cena velja za enega udeleženca na organizacijo.

Podrobnosti dogodka

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Oblika udeležbe:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na dogodek