Digitalna pripravljenost

Viri financiranja, usmerjeni v infrastrukturo in orodja digitalne tehnologije v delovnih procesih organizacije.

JR | Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024‚Äď2025

Namen razpisa Namen javnega razpisa je prispevati k izboljŇ°anju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetniŇ°tvo preko zagotavljanja brezplańćnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja. Podporne storitve […]

Rok: 13/05/2024