Promocija priložnosti izobraževanj in usposabljanj za MSP

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine nudi celovito podporo malim in srednje velikim podjetjem v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Z zagotavljanjem dostopa do široke palete izobraževalnih programov in usposabljanj, ki so prilagojeni potrebam MSP-jev, pomagamo zaposlenim pridobiti nove kompetence ali izboljšati obstoječe. S tem se povečuje produktivnost in učinkovitost podjetja. Poleg tega omogočamo podjetjem in podjetnikom, da ostanejo korak pred konkurenco z najnovejšimi trendi in tehnologijami v svoji industriji. Naša storitev tudi razbremeni podjetja in podjetnike administrativnih bremen, saj prevzamemo iskanje, organizacijo in koordinacijo izobraževanj. S prilagojenimi programi izobraževanj in usposabljanj ter stalno podporo pomagamo MSP-jem doseči svoje poslovne cilje in ostati konkurenčni v dinamičnem poslovnem okolju.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev