Svetovanje pri upravljanju inovacij in krajšem času uvajanja izdelkov in storitev na trg

Upravljanje inovacij in uvajanja izdelkov in storitev na trg v čim krajšem času je ključno za uspeh vsakega podjetja. Inovacije niso le odkrivanje novih idej, ampak tudi učinkovito uvajanje teh idej v prakso. GZDBK svetuje podjetjem in podjetnikom pri optimizaciji procesa inoviranja, ki vodi do hitrejšega uvajanja izdelkov in storitev na trg.

Inovacije so pogosto rezultat kreativnega razmišljanja in eksperimentiranja. Za uspešno uvajanje inovacij je odgovorno vodstvo, ki zagotavlja potrebne vire in določi vloge in odgovornosti v sistemu razvoja in upravljanja inovacij. Uspešna inovativna podjetja in podjetniki razumejo, da je sistemski pristop k upravljanju inovacij ključen za njihov uspeh. Le sistemski pristop upravljanja inovacij omogoča podjetjem in podjetnikom, da maksimirajo svoj inovacijski potencial in s tem hitro uvajajo nove izdelke in storitve na trg. Podjetja tako ostanejo konkurenčna in izkoristijo nove priložnosti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev