Testiranje pred investiranjem: demonstracija, eksperimentiranje in testiranje

Občina Ajdovščina je vzpostavila okrepljeno testno okolje za odločevalce, ki služi kot sistem za podporo odločanja tako javnim službam kot tudi občinskim organom. Na podlagi novo vzpostavljenega sistema so podatki zbrani na enem mestu, kar omogoča enotno upravljanje skupnih služb. Center »vse-na-enem-mestu« deluje kot hibrid, konferenčna soba omogoča preoblikovanje v poveljniško mesto za obvladovanje situacije. Popolnoma opremljen upravljavski operativno-komunikacijski sistem je opremljen s konferenčno-glasovalnim sistemom, ki je sestavljen iz centralne konferenčne enote ter iz delegatskih mikrofonsko-glasovalnih enot. Programska oprema pa je namenjena upravljanju in podpori delovanja sistema glasovanja, sistema video snemanja ter podpori videokonferenčnega sistema. Dostop do podatkov je omogočen prek novo nabavljene strojne in programske opreme.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev