Testiraj pred investiranjem – računalništvo v oblaku, kibernetska varnost in e-uprava

(Mestna občina Novo mesto)

Mestna občina Novo mesto bo zainteresiranim omogočila pregled nabora rešitev, ki jih občinska uprava uporablja pri implementaciji konceptov e-uprave, ki vključujejo različne sisteme za interno poslovanje in zgradbo pametnega mesta.

V tem smislu testno okolje vidimo bolj specifično kot predstavitveno platformo, kjer bomo v prostorih razvojne pisarne predstavljali predvsem informacijske rešitve za sodobno upravljanje lokalne skupnosti. V tem ožjem delu bodo predstavitve namenjene prikazu konkretnih internih rešitev oziroma konceptualnemu prikazu gradnikov posameznih področij – od tehnologije do procesov.

V širšem smislu lahko testno okolje prikažemo kot celotno mestno občino, kjer lahko zainteresiranim predstavimo konkretne učinke, dileme in razvojne smeri digitalne preobrazbe, ki jih lahko opazujemo v realnem okolju. Takšna primera neposrednega terenskega ogleda testnega okolja sta pilotno območje Športno rekreacijskega parka Češča vas, kjer razvijamo predvsem tehnološke pristope, ki so umerjeni zdravemu življenjskemu okolju in navadam, ali pa ogled sistema IoT za upravljanje vodovodnega sistema Mestne občine Novo mesto, kjer je poudarek na uporabi sodobnih tehnologij pri učinkovitem gospodarjenju z naravnimi viri.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev