Usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem

Usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem v podjetniškem mreženju se nanaša na proces, s katerim posamezna podjetja v mreži sodelujejo in usklajujejo svoje aktivnosti proizvodnje, distribucije in trženja, da bi zadovoljili potrebe trga. Taka sodelovanja so pomembna za učinkovito delovanje podjetniških mrež, kjer različna podjetja sodelujejo in dopolnjujejo svoje kompetence ter vire za doseganje skupnih ciljev.

S pomočjo naše velike mreže partnerskih podjetij, vam lahko pomagamo pri naslednjih aktivnostih:

  • Strateško načrtovanje
  • Izmenjava informacij
  • Iskanje partnerstev in povezovanj

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Oblika udeležbe:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev