Novinarska konferenca projekta SRC-EDIH

Novo mesto, 5. 12. 2023

V prostorih UrbaNMakerspace na Novem trgu v Novem mestu je potekala novinarska konferenca, na kateri so govorniki predstavili storitve, ki jih Evropsko digitalno inovacijsko stičišče SRC-EDIH, katerega koordinator je Razvojni Center Novo mesto, nudi malim in srednje velikim podjetjem ter javnim organizacijam v procesu digitalne preobrazbe.

Po uvodnem nagovoru Jerneje Jug Jerše, vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, je Franci Bratkovič, direktor Razvojnega centra Novo mesto, predstavil priložnosti stičišča in poudaril njegovo pomembnost za regijo.

V nadaljevanju je Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, govoril o pomenu stičišča za izmenjavo dobrih praks digitalne preobrazbe in pametnih mest na nivoju občin, Tomaž Kordiš, direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, pa o njegovem pomenu za gospodarstvo.

Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije iz Novega mesta, je izpostavil pomembnost povezovanja znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela z gradnjo širših partnerstev v lokalnem in mednarodnem okolju, ki ga stičišče omogoča.

S podporo SRC-EDIH lahko podjetja in javne organizacije z uporabo digitalnih tehnologij izboljšajo svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve. Vsem organizacijam, vključenim v SRC-EDIH ekosistem, je omogočen dostop do tehničnega strokovnega znanja, zajetega v 100 različnih izobraževanjih, in dostop do 11 testnih okolij, v katerih je omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Storitve so 80-100 % subvencionirane.

V naslednjih dveh letih bo stičišče podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc.

Ujemite digitalno prihodnost!
https://src-edih.rc-nm.si