Analiza potenciala uporabe krožnih digitalno podprtih procesov

Na Fakulteti za informacijske študije Novo mesto nudimo storitve testnega okolja v okviru središča za visoko zmogljivo računalništvo, IKT za zeleni prehod in krožno gospodarstvo.

Testno okolje predstavlja priložnost za izboljšanje poslovanja v procesu krožnega gospodarstva z naslednjimi storitvami:

– razvijanje razumevanja materialnih tokov ter (ne)učinkovitosti in vrednosti za stranke vzdolž vrednostne verige, v kateri lahko odpadki postanejo vhodni viri,

– iskanje potencialnih mrež v procesu krožnega gospodarstva in usklajevanje s poslovno strategijo glede modelov dobičkonosnosti, prilagajanja in cenovnih strategij,

– optimizacija porabe virov in omogočanje večje povezljivosti z različnimi orodji krožnega gospodarstva,

– ustvarjanje krožnega produktnega sistema in krožne skupnosti,

– zagotavljanje pametne povratne zanke,

– oblikovanje mrež podjetij, ki bodo lahko sodelovala pri izvajanju krožnega gospodarstva,

– zagotavljanje testnega okolja za vzpostavitev mreže posameznikov in podjetij oziroma podjetij, ki so pripravljena sodelovati v testnem okolju,

– izobraževanje uporabnikov: za skrbnike in uporabnike testnega okolja.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev