Ocena potenciala implementacije rešitev s področja industrije 4.0

(Razvojni center Novo mesto d.o.o.)

Industrija 4.0 predstavlja naslednjo fazo v digitalizaciji proizvodnje, kjer so povezani in avtomatizirani sistemi združeni z modernimi tehnologijami, kot so internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI) in strojno učenje.

  • Tehnološki potencial

Rešitve Industrije 4.0 lahko prinesejo številne koristi, vključno z izboljšano učinkovitostjo, zmanjšanjem napak, izboljšano sledljivostjo in večjo prilagodljivostjo proizvodnje.

  • Organizacijski potencial

Implementacija Industrije 4.0 lahko prinese tudi organizacijske spremembe, kot so spremembe v delovnih procesih, potreba po novih veščinah in potencialno prestrukturiranje organizacije.

  • Ocenjevanje potenciala

Pri ocenjevanju potenciala za implementacijo Industrije 4.0 je pomembno upoštevati tako tehnološke kot organizacijske vidike. To vključuje oceno trenutnega stanja tehnologije, razpoložljivih veščin, organizacijske kulture in strukture ter strategije za prehod na Industrijo 4.0.

Podrobnosti storitve

Datum pričetka:
Lokacija:
Izvajalec:
Organizator:
Trajanje:
Subvencionirana cena za mikro podjetja:
Subvencionirana cena za MSP:
Polna cena za velika podjetja:
Subvencionirana cena za javne organzacije

Prijava na storitev