UJEMITE DIGITALNO PRIHODNOST

Kdo smo?

SRC-EDIH je evropsko digitalno inovacijsko središče (EDIH), ki podpira digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij in javnih organizacij (v javnem sektorju) v Sloveniji s poudarkom na petih ključnih tehnologijah: HPC, umetna inteligenca, kibernetska varnost, veriženje blokov in robotika. Središče je mreža visoko usposobljenih stičišč z bogatimi izkušnjami pri zagotavljanju storitev za krepitev digitalne preobrazbe vaše organizacije. Središče sestavlja 13 partnerjev, delujoč na različnih področjih po vsej Sloveniji. SRC-EDIH je sofinanciran s strani programa Evropske komisije Digitalna Evropa.

Digitalna preobrazba organizacij predstavlja zahteven, a nujen proces za doseganje konkurenčnosti tako gospodarstva kot tudi javnega sektorja, ki prispevata k razvoju celotne družbe. Ta preobrazba ne obsega le uvajanja novih tehnologij, temveč zahteva tudi spremembe v poslovnih procesih, kulturi in načinu razmišljanja znotraj organizacij.

Evropska unija je v podporo podjetjem in javnemu sektorju pri soočanju z digitalnimi izzivi ustanovila mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (EDIH). Ta vključuje 151 stičišč v 31 državah Evropske unije in SRC-EDIH je eno od dveh v Sloveniji. SRC-EDIH, katerega koordinator je Razvojni center Novo mesto, podpira digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij in javnih organizacij. Delovanje stičišča podpirata tako Evropska komisija kot tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki projekt SRC-EDIH sofinancirata. SRC-EDIH predstavlja konzorcij 16 partnerskih organizacij in njenih strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami na področju različnih digitalnih tehnologij v naslednjih letih spodbujale digitalno preobrazbo organizacij v Sloveniji. Konzorcij sestavljajo regionalne razvojne agencije, fakultete in univerze, občini, gospodarska zbornica in podjetja ter različna interesna združenja.

S podporo SRC-EDIH lahko podjetja in javne organizacije z uporabo digitalnih tehnologij izboljšajo svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve. Vsem organizacijam, vključenim v SRC-EDIH ekosistem, je omogočen dostop do tehničnega strokovnega znanja, zajetega v 100 različnih izobraževanjih, in dostop do 11 testnih okolij, v katerih je omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Storitve so 80-100 % subvencionirane.

V naslednjih dveh letih bo stičišče podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc.

 

0
ključnih tehnologij: HPC, umetna inteligenca, kibernetska varnost, veriženje blokov, robotika

Kdo smo?

Digitalna preobrazba organizacij predstavlja zahteven, a nujen proces za doseganje konkurenčnosti tako gospodarstva kot tudi javnega sektorja, ki prispevata k razvoju celotne družbe. Ta preobrazba ne obsega le uvajanja novih tehnologij, temveč zahteva tudi spremembe v poslovnih procesih, kulturi in načinu razmišljanja znotraj organizacij.

Evropska unija je v podporo podjetjem in javnemu sektorju pri soočanju z digitalnimi izzivi ustanovila mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišč (EDIH). Ta vključuje 151 stičišč v 31 državah Evropske unije in SRC-EDIH je eno od dveh v Sloveniji. SRC-EDIH, katerega koordinator je Razvojni center Novo mesto, podpira digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij in javnih organizacij. Delovanje stičišča podpirata tako Evropska komisija kot tudi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki projekt SRC-EDIH sofinancirata. SRC-EDIH predstavlja konzorcij 16 partnerskih organizacij in njenih strokovnjakov, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami na področju različnih digitalnih tehnologij v naslednjih letih spodbujale digitalno preobrazbo organizacij v Sloveniji. Konzorcij sestavljajo regionalne razvojne agencije, fakultete in univerze, občini, gospodarska zbornica in podjetja ter različna interesna združenja.

S podporo SRC-EDIH lahko podjetja in javne organizacije z uporabo digitalnih tehnologij izboljšajo svoje poslovne in proizvodne procese, izdelke ali storitve. Vsem organizacijam, vključenim v SRC-EDIH ekosistem, je omogočen dostop do tehničnega strokovnega znanja, zajetega v 100 različnih izobraževanjih, in dostop do 11 testnih okolij, v katerih je omogočeno testiranje naprednih digitalnih tehnologij pred vlaganjem vanje. Na voljo so tudi storitve svetovanja pri financiranju ter dostop do inovacijskega ekosistema. Storitve so 80-100 % subvencionirane.

V naslednjih dveh letih bo stičišče podprlo prek 100 organizacij in več kot 1000 zaposlenih pri pridobivanju digitalnih znanj in kompetenc.

 

0
ključnih tehnologij:
  • HPC
  • Umetna inteligenca
  • Kibernetska varnost
  • Veriženje blokov
  • Robotika

Naše storitve

NAUČITE SE:

Spretnosti in usposabljanje
Več...

TEST:

Preizkus pred naložbo
Več...

OMREŽJE:

Naš inovacijski ekosistem in
mreženje
Več...

INVEST:

Podpora pri iskanju naložb
Več...